Logo Search packages:      
Sourcecode: blender version File versions

anim5.c

/**
 * anim5.c
 *
 * $Id: anim5.c,v 1.2 2003/07/17 13:47:58 sirdude Exp $
 *
 * ***** BEGIN GPL/BL DUAL LICENSE BLOCK *****
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version. The Blender
 * Foundation also sells licenses for use in proprietary software under
 * the Blender License. See http://www.blender.org/BL/ for information
 * about this.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
 * Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 *
 * The Original Code is Copyright (C) 2001-2002 by NaN Holding BV.
 * All rights reserved.
 *
 * The Original Code is: all of this file.
 *
 * Contributor(s): phase, code torn apart from anim.c
 *
 * ***** END GPL/BL DUAL LICENSE BLOCK *****
 */

#include "BLI_blenlib.h" /* BLI_remlink BLI_filesize BLI_addtail
              BLI_countlist BLI_stringdec */
#include "imbuf.h"
#include "imbuf_patch.h"

#include "IMB_imbuf_types.h"
#include "IMB_imbuf.h"

#include "IMB_cmap.h"
#include "IMB_allocimbuf.h"
#include "IMB_bitplanes.h"
#include "IMB_amiga.h"

#include "IMB_anim.h"


00051 typedef struct Anhd{
   unsigned char type, mask;
   unsigned short w, h;
   unsigned short x, y;
   unsigned short abs16, abs, reala6, real;
   unsigned char interleave, pad0;
   unsigned short bits16, bits;
   unsigned char pad[16];
}Anhd;

typedef struct Anim5Delta {
   struct Anim5Delta * next, * prev;
   void * data;
   int type;
}Anim5Delta;


/* om anim5's te kunnen lezen, moet een aantal gegevens bijgehouden worden:
 * Een lijst van pointers naar delta's, in geheugen of ge'mmap'ed
 * 
 * Mogelijk kan er ook een 'skiptab' aangelegd worden, om sneller
 * sprongen te kunnen maken.
 * 
 * Er moeten niet direct al plaatjes gegenereed worden, dit maakt de 
 * routines onbruikbaar om snel naar het goede plaatje te springen.
 * Een routine voert dus de delta's uit, een andere routine maakt van
 * voorgrondplaatje een ibuf;
 */


/*
  een aantal functie pointers moet geinporteerd worden, zodat er niet
  nog meer library's / objects meegelinkt hoeven te worden.

  Dezelfde structuur moet ook gebruikt kunnen worden voor het wegschrijven
  van animaties. Hoe geef je dit aan ?
  
  Hoe snel kunnen 10 .dlta's gedecomprimeerd worden
  (zonder omzetten naar rect).
  
  1 - zoek naar 1e plaatje, animatie die aan de eisen voldoet
  2 - probeer volgende plaatje te vinden:
      anim5 - decomprimeer
      sequence - teller ophogen
      directory - volgende entry
  3 - geen succes ? ga naar 1.
  
  
*/

/*
   1. Initialiseer routine met toegestane reeksen, en eerste naam
      - series op naam (.0001)
      - directories
      - anim5 animaties
      - TGA delta's
      - iff 24bits delta's (.delta)
   
   2. haal volgende (vorige ?) plaatje op.
   
   3. vrijgeven
*/

/* selectie volgorde is:
   1 - anim5()
   2 - name
   3 - dir
*/

void free_anim_anim5(struct anim * anim) {
   ListBase * animbase;
   Anim5Delta * delta, * next;

   if (anim == NULL) return;

   animbase = &anim->anim5base;
   delta = animbase->first;

   while (delta) {
      next = delta->next;

      if (delta->type == ANIM5_MALLOC) free(delta->data);
      BLI_remlink(animbase, delta);
      free(delta);

      delta = next;
   }

   if (anim->anim5mmap && anim->anim5len) {
      MEM_freeN(anim->anim5mmap);
   }

   anim->anim5mmap = NULL;
   anim->anim5len = 0;
   anim->anim5curdlta = 0;
   anim->duration = 0;
}

static void planes_to_rect(struct ImBuf * ibuf, int flags) {
   if (ibuf == 0) return;

   /* dit komt regelrecht uit de amiga.c */

   if (flags & IB_rect && ibuf->rect == 0) {
      imb_addrectImBuf(ibuf);
      imb_bptolong(ibuf);
      IMB_flipy(ibuf);
      imb_freeplanesImBuf(ibuf);

      if (ibuf->cmap){
         if ((flags & IB_cmap) == 0) {
            IMB_applycmap(ibuf);
            IMB_convert_rgba_to_abgr(ibuf->x*ibuf->y, ibuf->rect);
         }
      } else if (ibuf->depth == 18){
         int i,col;
         unsigned int *rect;

         rect = ibuf->rect;
         for(i=ibuf->x * ibuf->y ; i>0 ; i--){
            col = *rect;
            col = ((col & 0x3f000) << 6) + ((col & 0xfc0) << 4)
              + ((col & 0x3f) << 2);
            col += (col & 0xc0c0c0) >> 6;
            *rect++ = col;
         }
         ibuf->depth = 24;
      } else if (ibuf->depth <= 8) {
         /* geen colormap en geen 24 bits: zwartwit */
         uchar *rect;
         int size, shift;

         if (ibuf->depth < 8){
            rect = (uchar *) ibuf->rect;
            rect += 3;
            shift = 8 - ibuf->depth;
            for (size = ibuf->x * ibuf->y; size > 0; size --){
               rect[0] <<= shift;
               rect += 4;
            }
         }
         rect = (uchar *) ibuf->rect;
         for (size = ibuf->x * ibuf->y; size > 0; size --){
            rect[1] = rect[2] = rect[3];
            rect += 4;
         }
         ibuf->depth = 8;
      }
   }
}


static void anim5decode(struct ImBuf * ibuf, uchar * dlta) {
   uchar depth;
   int skip;
   int *ofspoint;
   uchar **planes;

   /*  samenstelling delta:
      lijst met ofsets voor delta's per bitplane (ofspoint)
      per kolom in delta (point)
         aantal handelingen (noops)
            code
               bijbehorende data
            ...
         ...
   */

   dlta += 8;

   ofspoint = (int *)dlta;
   skip = ibuf->skipx * sizeof(int *);
   planes = (uchar **)ibuf->planes;

   for(depth=ibuf->depth ; depth>0 ; depth--){
      if (GET_BIG_LONG(ofspoint)){
         uchar *planestart;
         uchar *point;
         uchar x;

         point = dlta + GET_BIG_LONG(ofspoint);
         planestart = planes[0];
         x = (ibuf->x + 7) >> 3;

         do{
            uchar noop;

            if (noop = *(point++)){
               uchar *plane;
               uchar code;

               plane = planestart;
               do{
                  if ((code = *(point++))==0){
                     uchar val;

                     code = *(point++);
                     val = *(point++);
                     do {
                        plane[0] = val;
                        plane += skip;
                     } while(--code);

                  } else if (code & 128){

                     code &= 0x7f;
                     do{
                        plane[0] = *(point++);
                        plane += skip;
                     } while(--code);

                  } else plane += code * skip;

               } while(--noop);
            }
            planestart++;
         } while(--x);
      }
      ofspoint++;
      planes++;
   }
}


static void anim5xordecode(struct ImBuf * ibuf, uchar * dlta) {
   uchar depth;
   int skip;
   int *ofspoint;
   uchar **planes;

   /*  samenstelling delta:
      lijst met ofsets voor delta's per bitplane (ofspoint)
      per kolom in delta (point)
         aantal handelingen (noops)
            code
               bijbehorende data
            ...
         ...
   */

   dlta += 8;

   ofspoint = (int *)dlta;
   skip = ibuf->skipx * sizeof(int *);
   planes = (uchar **)ibuf->planes;

   for(depth=ibuf->depth ; depth>0 ; depth--){

      if (GET_BIG_LONG(ofspoint)){
         uchar *planestart;
         uchar *point;
         uchar x;

         point = dlta + GET_BIG_LONG(ofspoint);
         planestart = planes[0];
         x = (ibuf->x + 7) >> 3;

         do{
            uchar noop;

            if (noop = *(point++)){
               uchar *plane;
               uchar code;

               plane = planestart;
               do{
                  if ((code = *(point++))==0){
                     uchar val;

                     code = *(point++);
                     val = *(point++);
                     do{
                        plane[0] ^= val;
                        plane += skip;
                     }while(--code);

                  } else if (code & 128){

                     code &= 0x7f;
                     do{
                        plane[0] ^= *(point++);
                        plane += skip;
                     }while(--code);

                  } else plane += code * skip;

               }while(--noop);
            }
            planestart++;
         }while(--x);
      }
      ofspoint++;
      planes++;
   }
}


int nextanim5(struct anim * anim) {
   Anim5Delta * delta;
   struct ImBuf * ibuf;

   if (anim == 0) return(-1);

   delta = anim->anim5curdlta;

   if (delta == 0) return (-1);

   if (anim->anim5flags & ANIM5_SNGBUF) {
      ibuf = anim->ibuf1;
      if (ibuf == 0) return (0);
      anim->anim5decode(ibuf, delta->data);
   } else {
      ibuf = anim->ibuf2;
      if (ibuf == 0) return (0);
      anim->anim5decode(ibuf, delta->data);
      anim->ibuf2 = anim->ibuf1;
      anim->ibuf1 = ibuf;
   }

   anim->anim5curdlta = anim->anim5curdlta->next;
   anim->curposition++;

   return(0);
}

int rewindanim5(struct anim * anim) {
   Anim5Delta * delta;
   struct ImBuf * ibuf;

   if (anim == 0) return (-1);

   IMB_free_anim_ibuf(anim);

   delta = anim->anim5base.first;
   if (delta == 0) return (-1);

   ibuf = IMB_loadiffmem(delta->data, IB_planes);
   if (ibuf == 0) return(-1);

   anim->ibuf1 = ibuf;
   if ((anim->anim5flags & ANIM5_SNGBUF) == 0) anim->ibuf2 = IMB_dupImBuf(ibuf);

   anim->anim5curdlta = delta->next;
   anim->curposition = 0;

   return(0);
}


int startanim5(struct anim * anim) {
   int file, buf[20], totlen;
   unsigned int len;
   short * mem;
   ListBase * animbase;
   Anim5Delta * delta;
   Anhd anhd;

   /* Controles */

   if (anim == 0) return(-1);

   file = open(anim->name,O_BINARY|O_RDONLY);
   if (file < 0) return (-1);

   if (read(file, buf, 24) != 24) {
      close(file);
      return(-1);
   }

   if ((GET_ID(buf) != FORM) || (GET_ID(buf + 2) != ANIM)
     || (GET_ID(buf + 3) != FORM) || (GET_ID(buf + 5) != ILBM)){
      printf("No anim5 file %s\n",anim->name);
      close(file);
      return (-1);
   }

   /* de hele file wordt in het geheugen gemapped */

   totlen = BLI_filesize(file);
   if (totlen && file>=0) {
      lseek(file, 0L, SEEK_SET);
      
      mem= MEM_mallocN(totlen, "mmap");
      if (read(file, mem, totlen) != totlen) {
         MEM_freeN(mem);
         mem = NULL;
      }
   } else {
      mem = NULL;
   }
   close (file);

   if (!mem) return (-1);

   anhd.interleave = 0;
   anhd.bits = 0;
   anhd.type = 5;

   anim->anim5mmap = mem;
   anim->anim5len = totlen;
   anim->anim5flags = 0;
   anim->duration = 0;

   animbase = & anim->anim5base;
   animbase->first = animbase->last = 0;

   /* eerste plaatje inlezen */

   mem = mem + 6;
   totlen -= 12;

   len = GET_BIG_LONG(mem + 2);
   len = (len + 8 + 1) & ~1;
   delta = NEW(Anim5Delta);

   delta->data = mem;
   delta->type = ANIM5_MMAP;

   BLI_addtail(animbase, delta);

   mem += (len >> 1);
   totlen -= len;

   while (totlen > 0) {
      len = GET_BIG_LONG(mem + 2);
      len = (len + 8 + 1) & ~1;

      switch(GET_ID(mem)){
      case FORM:
         len = 12;
         break;
      case ANHD:
         memcpy(&anhd, mem + 4, sizeof(Anhd));
         break;
      case DLTA:
         delta = NEW(Anim5Delta);
         delta->data = mem;
         delta->type = ANIM5_MMAP;
         BLI_addtail(animbase, delta);
         break;
      }

      mem += (len >> 1);
      totlen -= len;
   }

   if (anhd.interleave == 1) anim->anim5flags |= ANIM5_SNGBUF;
   if (BIG_SHORT(anhd.bits) & 2) anim->anim5decode = anim5xordecode;
   else anim->anim5decode = anim5decode;

   /* laatste twee delta's wissen */

   delta = animbase->last;
   if (delta) {
      BLI_remlink(animbase, delta);
      free(delta);
   }

   if ((anim->anim5flags & ANIM5_SNGBUF) == 0) {
      delta = animbase->last;
      if (delta) {
         BLI_remlink(animbase, delta);
         free(delta);
      }
   }

   anim->duration = BLI_countlist(animbase);

   return(rewindanim5(anim));
}


struct ImBuf * anim5_fetchibuf(struct anim * anim) {
   struct ImBuf * ibuf;

   if (anim == 0) return (0);

   ibuf = IMB_dupImBuf(anim->ibuf1);
   planes_to_rect(ibuf, anim->ib_flags);

   return(ibuf);
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index